Día de James Bond en Compostela (I).

Por mor do Día Internacional de James Bond, o 5 de outubro de 2012 presentaremos o cartace o o tríptico que acompañarán a Mostra 50 Anos de de James Bond que celebrarase do 2 ó 30 de novembro na Biblioteca Pública de Santiago de Compostela "Anxel Casal". Tamén se mandará ós medios de comunicación a nota de prensa onde informarase do acto e as actividades a desenrolar perante ese mes.

Con motivo del Día Internacional de James Bond, el 5 de octubre de 2012 presentaremos el poster y el tríptico que acompañarán a la Exposición 50 Años de James Bond que se celebrará del 2 al 30 de noviembre en la Biblioteca Pública de Santiago de Compostela "Anxel Casal". También se mandará a los medios de comunicación la nota de prensa donde se informará del acto y las actividades a desarrollar durante ese mes.

Biblioteca Pública de Santiago de Compostela "Anxel Casal".


Biblioteca Pública de Santiago Anxel Casal
Avda. de Xoán XXIII s/n
15704 Santiago de Compostela


Tlf: 881999401
0